Co nam mówią garnki, czyli badania ceramiki

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie mgra Marcina Baranowskiego (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW) pt. „Co nam mówią garnki, czyli badania ceramiki”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w środę 16 maja o godz. 10.00 w s. 112 lub 1.C IA UŁ.

Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

W czasie wystąpienia mgr Marcin Baranowski przedstawi podstawowe definicje i zagadnienia związane z ceramiką. Zaprezentuje także metodykę wykonywania oraz przykłady zastosowania w praktyce makroskopowej analizy ceramologicznej, jak również poszczególnych analiz archeologicznych oraz fizyko-chemicznych.