VII Konferencja Naukowa – Narzędzia wojny

Gorąco polecamy VII Konferencję Naukową Oblicza Wojny – Narzędzia wojny, współorganizowaną przez Instytut Historii UŁ, która odbędzie się w dniach 910 czerwca 2022 r. w Łodzi. Szczególnie polecamy referaty naszych pracowników: prof. Piotra Strzyża o kordach obosiecznych z terenu Czech i Polski (współautor:  Petr Žákovský, Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze) oraz dr. Olgierda Ławrynowicza o romboidalnych grotach strzał z grodziska koło Němětic na pograniczu czesko-bawarskim (współautorzy: Josef Hložek i Petr Menšík, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie).