Współpraca ze stowarzyszeniem „Harjis”

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego obejmuje patronatem Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej „Harjis” oraz jego działalność związaną z rekonstrukcją historyczną oraz popularyzacją wiedzy o Europie Barbarzyńskiej.

Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej „Harjis” realizuje projekt mający na celu możliwie wierne odtworzenie stroju, uzbrojenia i realiów życia kultury przeworskiej, czyli ludności zamieszkującej w pierwszych wiekach naszej ery obecne terytorium państwa polskiego. Jego członkowie prowadzą doświadczenia w dziedzinie rzemiosł takich jak kowalstwo, ciesielstwo, kaletnictwo, tkactwo oraz garncarstwo; wykonują rekonstrukcje i testy uzbrojenia; starają się jak najpełniej odwzorować gospodarkę żywieniową kultury przeworskiej czyli szeroko pojętą kuchnię barbarzyńską oraz odtworzyć w jak najpełniejszy sposób drogę człowieka w zaświaty poprzez interpretację źródeł historycznych i archeologicznych.

W ramach działań popularyzatorskich, będących również założeniami statutowymi, Stowarzyszenie „Harjis” stale współpracuje z organizacjami związanymi z kulturą i nauką, np.:

  • Wieloletnia współpraca ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Dziedzictwa Przemysłowego w ramach Festiwalu Archeologicznego „Dymarki Świętokrzyskie” odbywającego się do tej pory w Nowej Słupii oraz w Warsztatach Archeologicznych „Żelazne Korzenie”, organizowanych na terenie Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.
  • Współpraca z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie w ramach Festiwalu Archeologicznego Arte-Fakty w 2016 roku oraz wielu warsztatów i Nocy Muzeów.
  • Współpraca z Muzeum Miasta Brzezin w ramach Nocy Muzeum 2015 i 2016.
  • Udział w obchodach 2000-lecia klęski Warusa w Lesie Teutoburskim w Kalkriese, kr. Osnabruck, w dniach 11-14 czerwca 2009 roku.
  • Udział w Festiwalu „Historienspiele” organizowanego przez Muzeum „Festung Ehrenbreitstein” w Koblencji, w dniach 5-9 maja 2016 roku.

Projekt realizowany przez „Harjis” jest zbieżny z misją Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie popularyzacji historii oraz prowadzenia badań w ramach archeologii eksperymentalnej, w dodatku jest prowadzony przez naszych absolwentów, dlatego z przyjemnością popieramy i obejmujemy Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej „Harjis” naszym patronatem.

W galerii własnoręczne rekonstrukcje autorstwa jednego z członków Stowarzyszenia, Wojciecha Rutkowskiego.