Niezwykłe imieniny Profesora Leszka Kajzera

W dniu 26 listopada 2018 r., w imieniny Leszka, pracownicy naszego Instytutu uczcili pamięć Profesora Leszka Kajzera (1944–2016), nadając Sali Rady Instytutu Archeologii (s. 112) jego imię. Spotkanie otworzyli dr Olgierd Ławrynowicz, Zastępca Dyrektora IA UŁ, prof. Maciej Kokoszko, Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ oraz dr Aldona Andrzejewska, Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. O odsłonięcie tablicy z imieniem sali poproszona została prof. Anna Marciniak-Kajzer, Dyrektor Instytutu. Wzruszającą uroczystość uświetniło zaprezentowanie przez prof. Magdalenę Blombergową nowej książki pt. „Sylwetki łódzkich Archeologów”, której współautorem był prof. Leszek Kajzer. Publikacja jest nie tylko niezwykle interesującym zbiorem biogramów, zawiera ona również pasjonujący zarys dziejów łódzkiego ośrodka archeologicznego, który nakreślił Profesor.