Novae – rzymska twierdza i późnoantyczne miasto

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienia dr Justyny Dworniak (IA UŁ) pt. „Novae – rzymska twierdza legionowa i późnoantyczne miasto: historia, badania, zabytki”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Prahistorii w środę 20 listopada o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ.
Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Wystąpienie poświęcone zostanie historii rzymskiej twierdzy legionowej i poźnoantycznemu miastu Novae oraz przeprowadzonym tam badaniom archeologicznym. Stanowisko archeologiczne położone jest nad Dunajem w północno-wschodniej Bułgarii, ok. 4 kilometry na wschód od współczesnego miasta Swisztow. Rzymska obecność na obszarze dolnego Dunaju zaczęła się w połowie I w. n.e. Między rokiem 45 a 69 n.e. stacjonował tu pierwszy poświadczony w Mezji Dolnej oddział wojskowy Legio VIII Augusta. Założono tu castrum znane jako Novae. Twierdza ryglowała przeprawę przez Dunaj, pozwalała na kontrolę ruchu na tej rzece oraz patrolowanie obszaru Równiny Naddunajskiej po obu jej stronach. Badania archeologiczne w Novae rozpoczęto w roku 1960. Wyboru stanowiska dokonali prof. Kazimierz Majewski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dymitr Dimitrov z Instytutu Archeologii Bułgarskiej Akademii Nauk. Obecnie pracują tam trzy ekipy z Polski, a wśród nich Ekspedycja Instytutu Archeologii UW z Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Tomas, a także z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW pod kierunkiem prof. Piotra Dyczka oraz Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Misji Archeologicznej UAM pod kierunkiem dra Andrzeja B. Biernackiego.