Nowe badania w Ostrowitem

W czerwcu pod kierunkiem dra Jerzego Sikory przeprowadzone zostały badania archeologiczne w Ostrowitem w pow. chojnickim, które tym razem skupiły się na rozpoznaniu północnej części badanego od lat stanowiska archeologicznego, szczególnie zaś śladów związanych z obecnością najdawniejszych rolników na Pomorzu, czyli ludności Kultury Ceramiki Wstęgowej Rytej. Prace realizowane były wraz z uczniami i nauczycielami warszawskiej „Bednarskiej” Szkoły Realnej, w ramach programu Archeo.