Nowy regulamin naszego Instytutu

W dniu 23 marca 2018 r. Rada Instytutu Archeologii UŁ przyjęła Regulamin Instytutu. Dokument ten, regulujący działalność naszej jednostki, aktualizuje zapisy Statutu Instytutu Archeologii UŁ z 1 czerwca 1996 r., tj. z chwili powstania Instytutu w miejsce Katedry Archeologii UŁ (od 1945 r.) i Katedry Prahistorii UŁ (od 1993 r.)