O archeologii współczesności i nie tylko

Relikty powojennej rozlewni mleka w Przyrowie (fot. A. Majewska)

Serdecznie zapraszamy na wystąpienie dra Olgierda Ławrynowicza pt. „Nieinwazyjne i sondażowe badania terenowe z zakresu archeologii współczesności w gminie Przyrów w woj. śląskim”, które odbędzie się na seminarium doktorskim prof. dr hab. Anny Marciniak-Kajzer w środę 29 listopada o godz. 10.00 w s. 112 IA UŁ.

Na spotkaniu omówione zostaną wstępne wyniki badań archeologicznych, przeprowadzonych w 2017 r. w ramach  projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW pt. „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej”.