O handlu miejskim w dawnej Wielkopolsce

Serdecznie zapraszamy na wystąpienie lic. Michała Szymańskiego pt. „Budynki i urządzenia handlowe na rynkach miast wielkopolskich”, które odbędzie się na seminarium doktorskim prof. dr hab. Anny Marciniak-Kajzer w środę 6 grudnia o godz. 10.00 w s. 112 IA UŁ.

Na spotkaniu omówione zostaną wyniki badań przeprowadzonych w projekcie „Ratusz i rynek w przestrzeni miast prowincji wielkopolskiej w świetle badań archeologicznych”, realizowanych w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”.