Konferencja o kulturze wielbarskiej w Poznaniu

W dniach 18–20 czerwca 2020 r. w Poznaniu odbędzie się międzynarodowa konferencja „Kultura wielbarska – procesy przemian i kontakty zewnętrzne”. Organizatorami wydarzenia są: Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katedra Prahistorii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem odsyłamy do strony konferencji.