O Stanisławie Sojczyńskim na konferencji w Estonii

W dniach 5–8 listopada w Tallinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Necropolis of Communist Terror, zorganizowana przez Estoński Instytut Pamięci Historycznej oraz Stowarzyszenie Mamoriał z Petersburga. Dr Olgierd Ławrynowicz w sesji poświęconej badaniom archeologicznym wygłosił referat pt. „The interdisciplinary research procedure in searching for burial places of communist crimes’ victims. The case of Captain Stanisław Sojczyński”. Wystąpienie dotyczyło trwających od 1993 r. poszukiwań szczątków dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, które wykonywali zarówno pracownicy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Łodzi, jak i naszego Instytutu. Zwieńczeniem wystąpienia było zreferowanie wyników tegorocznych badań na terenie dawnej siedziby Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w al. K. Anstadta w Łodzi, gdzie kpt. Stanisław Sojczyński był przesłuchiwany i przetrzymywany. Polskę reprezentowali również Rafał Michliński i Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, którzy w sesji inauguracyjnej konferencji scharakteryzowali aktualny stan badań nad poszukiwaniem i upamiętnieniem ofiar represji komunistycznych przez IPN. W spotkaniu uczestniczyli badacze z Białorusi, Estonii, Gruzji, Hiszpanii, Kambodży, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowenii i Ukrainy.