O staropolskich rynkach miast w Wielkopolsce

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienia lic. Michał Szymański pt. „Wizerunek rynku miasta wielkopolskiego w XIII-XVIII w.”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w środę 9 stycznia o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ.

Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Centralna przestrzeń miasta lokacyjnego łączyła bogaty program funkcjonalny, skupiając życie publiczne i gospodarcze zarówno mieszkańców gminy miejskiej jak i wszystkich, których przywiodły tam rozmaite sprawy oraz interesy. Na terenie wyodrębnionej w późnym średniowieczu Prowincji Wielkopolskiej przeprowadzono szereg interwencji archeologicznych, dokumentujących intensywne wykorzystywanie miejskich rynków, przyległych do nich kwartałów zabudowy oraz głównych ulic.

 

 

Choć informacje pozyskiwane przez archeologów mają wybiórczy i przypadkowy charakter, wyłaniający się z nich obraz poszerzyła podjęta próba kartograficznego zestawienia niektórych z nich oraz zaangażowanie innych kategorie źródeł, takie jak dawne dokumenty, najstarsze mapy oraz zachowane do dziś zabytki architektury. Autor podjął próbę usystematyzowania rozproszonych danych, a przeprowadzone w archiwach wojewódzkich urzędów ochrony zabytków kwerendy dały pogląd na stopień przebadania i skalę problemów konserwatorskich dotyczących nawarstwień kulturowych miast historycznych na terenie dzisiejszych województw wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

 

Wystąpienie będzie podsumowaniem kilkuletnich prac nad projektem „Ratusz i Rynek w przestrzeni miast lokacyjnych Prowincji Wielkopolskiej w świetle badań archeologicznych”, realizowanym na Uniwersytecie Łódzkim pod naukową opieką prof. dr hab. Anny Marciniak-Kajzer w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”.