O współczesnej kastellologii w Czechach

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dra Józefa Hložka (Katedra Archeologii Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie) pt. „Současná česká kastelologie”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w środę 28 listopada o godz. 10.00 w s. 112 lub 1.C IA UŁ. Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

W ramach wykładu zaprezentowane zostaną trzy zagadnienia: Zamek jako symbol europejskiego średniowiecza”, „Zamek jako klucz do poznania średniowiecznego życia codziennego” oraz „Zamek jako instrument polityki”.  Referent przedstawi studia przypadków oraz wybrane przykłady zamków, ukazujące ideograficzną funkcję średniowiecznej architektury militaris. W tracie wykładu omówiona zostanie także aktualna sytuacja czeskiej kastellologii, w sześć lat po śmierci nieodżałowanego Profesora Tomasza Durdíka. 
Wystąpieniu towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna w języku polskim.