O wynikach badań osady w Czarnoszycach

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie prof. Radosława Janiaka pt. „Czarnoszyce, gm. Człuchów – osada fazy wielkowiejskiej z wczesnej epoki żelaza”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Prahistorii w środę 16 stycznia o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ. Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną rezultaty badań wykopaliskowych przeprowadzonych latem 2018 roku na osadzie z wczesnej epoki żelaza, zlokalizowanej na stanowisku 6 w Czarnoszycach w gm. Człuchów na Pomorzu. Główny etap zasiedlenia tego terenu należy wiązać z ludnością reprezentującą fazę wielkowiejską. Jednak w toku prac archeologicznych odkryto także ślady aktywności człowieka z czasów późniejszych (kultura oksywska, późne średniowiecze).