Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami IAiE PAN

Siedziba łódzkiego oddziału IAiE PAN. Zdjęcie archiwalne

Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN znajduje się przy ulicy Tylnej 1.  Dzieli się on na dwa zespoły: dzieje dawnego uzbrojenia i historię włókiennictwa i stroju. Zadaniami, którymi zajmuje się ośrodek są studia nad dawnymi technologiami produkcji, organizacją produkcji, wpływem na człowieka itp. Pierwszy z wymienionych zespołów planuje studia bronioznawcze pod hasłem „Broń zwierciadłem epoki”. Drugi natomiast zajmuje się włókiennictwem w średniowiecznej i nowożytnej Polsce. Ośrodek podczas swojego istnienia posiadał inne nazwy: Zakład Archeologii Polski Środkowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN i Oddział Łódzki Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

 
Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Konrad Jażdżewski, jego następcą zaś prof. Andrzej Nadolski. Na uwagę zasługuje to, że ośrodek posiada bogatą historię prac wykopaliskowych. W latach 60. i 70. XX w. w placówce wykształciły się trzy większe zespoły badawcze zajmujące się historią dawnego uzbrojenia, dziejami architektury murowanej i historią polskiej archeologii. Po ukończeniu prac milenijnych skupiano się głównie na badaniach nad kulturą materialną wczesnośredniowiecznej Polski. Prowadzono także badania na terenie Francji oraz badania ratownicze na wielkich inwestycjach.

Ośrodek prowadził wiele istotnych wykopalisk, wśród nich znajdują się takie stanowiska jak: Tum pod Łęczycą, cmentarzysko w Lutomiersku, zamek w Kaliszu, pole bitwy na Grunwaldzie czy cmentarz oficerów polskich w Katyniu. Placówka zajmuje się także wydawaniem czasopisma o nazwie „Fasciculi Archaeologiae Historicae”.

STRONA OŚRODKA
Opracowała K.CH.