Ochrona dziedzictwa i krajobrazu kulturowego

Stodoła w Mstowie w woj. śląskim (fot. Lukáš Funk)

 

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA
STOWARZYSZENIE NAUKOWE ARCHEOLOGÓW POLSKICH
TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI
 
EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGISTS
SOCIETY FOR HISTORICAL ARCHAEOLOGY

 

Deklaracja polskiego środowiska archeologicznego w sprawie dewastacji stanowisk archeologicznych przez osoby posługujące się wykrywaczami metali
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.
Rozporządzenie MKiDN w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z dnia 27 lipca 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (zmiany w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa Art. 13)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków