Organizacja semestru letniego 2021/2022

Drodzy Studenci,

gorąco prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie organizacji zajęć semestru letniego 2021/2022. Dyrekcja Instytutu Archeologii UŁ przypomina (zgodnie z pkt. 3 wspomnianego Zarządzenia), że zajęcia, zaplanowane na rozpoczynający się semestr, odbywać się będę co do zasady w trybie stacjonarnym.