Plany zajęć

Studia I-go stopnia - licencjackie

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR1) 2018/2019 – semestr letni – ROK I
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza Zaliczenie na ocenę: - Metodyka badań stanowisk pradziejowych - Wstęp do archeologii - Datowanie bezwzględne i metody laboratoryjne w praktyce archeologii - Ćwiczenia terenowe - Fakultety: dr A. Andrzejewska, Słowianie w młodszej Europie prof. nadzw. dr hab. J. Pietrzak, Technologie i techniki historycznego budownictwa murowanego dr hab. P. Strzyż, Uzbrojenie europejskie w średniowieczu i jego wpływ na ówczesną sztukę wojenną Uwaga: W semestrze letnim obowiązuje 180 godzin ćwiczeń terenowych (ECTS – 6), które będą realizowane w okresie lipiec-wrzesień.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 
Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR2) 2018/2019 – semestr letni – ROK II
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze Zaliczenia z oceną: - Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej - Fakultety: prof. nadzw. dr hab. J. Pietrzak, Średniowieczne i wczesnonowożytne klasztory w Polsce w badaniach terenowych prof. nadzw. dr hab. J. Schuster, Bałtowie w okresie rzymskim i wędrówek ludów – zapomniane ludy dr J. Sikora, Archeologia okresu wikińskiego w Europie - Język obcy nowożytny - Łacina - Ćwiczenia terenowe - Praktyki zawodowe Uwaga: W semestrze letnim obowiązuje: - 120 (ECTS – 4) godzin ćwiczeń terenowych (tylko u wykładowców Instytutu Archeologii UŁ) - 90 (ECTS – 3) godzin praktyk zawodowych (w dowolnej placówce lub firmie związanej z ochroną dziedzictwa archeologicznego), które studenci odbywać będą w miesiącach luty-wrzesień.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 
Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR3) 2018/2019 – semestr letni – ROK III
Zaliczenie z oceną: - Bronioznawstwo - Wstęp do filozofii i ogólnej metodologii nauk - Seminarium dyplomowe - Fakultety: mgr M. Bartczak, Paleolityczni łowcy-zbieracze na „mamucim stepie” prof. nadzw. dr hab. R. Janiak, Elity okresu halsztackiego dr O. Ławrynowicz, Metody badań uzbrojenia średniowiecznego dr J. Sikora, Pomorze we wczesnym średniowieczu dr hab. P. Strzyż, Grody, miasta i zamki jako elementy systemu obronnego Polski w średniowieczu (VIII–XV w.) dr A. Szczerba, Badania nad początkami państwa polskiego: historiografia, tradycja, mit

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 • Seminarium dyplomowe (Seminar)

  -

  dr A. Andrzejewska, prof. nadzw. dr hab. R. Janiak, prof. nadzw. dr hab. M. Olędzki, dr O. Ławrynowicz, dr A. Szczerba
  ul. Narutowicza 65, s. 101
  ECTS - 5

 

Studia II-go stopnia - magisterskie

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2018/2019 – semestr letni – ROK I
Egzamin: Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa Zaliczenie na ocenę:
 • Seminarium
 • Historia i metodologia archeologii
 • Analityka ceramiki pradziejowej
 • Praktyki zawodowe
 • Ćwiczenia terenowe
 • Fakultet w języku polskim:
dr A. Andrzejewska Kujawy we wczesnym średniowieczu lub: dla licencjatów innych niż Archeologia: Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej Uwaga: W semestrze letnim obowiązuje
 • 60 godzin ćwiczeń terenowych: ECTS – 2 (do zaliczenie tylko u wykładowców Instytutu Archeologii UŁ)
 • 90 godzin praktyk zawodowych: ECTS - 3

Wtorek

Środa

 • Seminarium magisterskie (Master seminar)

  -

  prof. nadzw. dr hab. J. Pietrzak
  ul. Narutowicza 65, s. 103

  prof. nadzw. dr hab. A. Marciniak-Kajzer
  ul. Narutowicza 65, s.105

  prof. nadzw. dr hab. R. Janiak
  ul. Narutowicza 65, s. 5

  prof. nadzw. dr hab. M. Olędzki
  ul. Narutowicza 65, s. 2

  prof. nadzw. dr hab. J. Schuster
  ul. Narutowicza 65, s. 4
  ECTS – 3

Czwartek

Plan studiów stacjonarnych - studia II stopnia 2018/2019 - semestr letni - ROK 2
Egzamin: Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa Zaliczenie na ocenę:
 • Seminarium
 • Historia i metodologia archeologii
 • Analityka ceramiki pradziejowej
 • Fakultet w języku polskim:
dr A. Andrzejewska Kujawy we wczesnym średniowieczu lub: dla licencjatów innych niż Archeologia: Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej

Wtorek

Środa

Czwartek

Pozostałe plany