Plany zajęć

Studia I-go stopnia - licencjackie

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR1) 2020/2021 – semestr zimowy – ROK I
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Paleolit i mezolit Archeologia Polski i powszechna. Neolit Zaliczenia z oceną: Wstęp do archeologii Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnych Proseminarium Przedmiot z obszaru nauk społecznych: Socjologia Bioarcheologia człowieka WF BHP (e-learning) Ochrona własności intelektualnej (e-learning) Szkolenie biblioteczne (e-learning)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR2) 2020/2021 – semestr zimowy – ROK II
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Okres lateński i okres wpływów rzymskich. Klasyczne cywilizacje kręgu śródziemnomorskiego Zaliczenia z oceną: Okres wędrówek ludów Wielkie cywilizacje pozaeuropejskie Społeczeństwa pierwotne w perspektywie archeologii Techniki dokumentacji rysunkowej Techniki dokumentacji mechanicznej Łacina Język obcy nowożytny

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR3) 2021/2021 – semestr zimowy – ROK III
Egzamin: Archeologia Polski i powszechna: Późne średniowiecze Archeologia Polski i powszechna: Nowożytność i współczesność Nauki pomocnicze w praktyce archeologii historycznej Język nowożytny Zaliczenie z oceną: Seminarium dyplomowe Łacina

Poniedziałek

Środa

Piątek

Studia II-go stopnia - magisterskie

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2020/2021 – semestr zimowy – ROK I
Zaliczenie z oceną: Historia i metodologia archeologii Wstęp do religioznawstwa społeczności pradziejowych Etyka zawodowa (zajęcia w drugiej połowie semestru od 10 grudnia) Przestępstwa przeciwko zabytkom archeologicznym Translatorium Wykład w języku obcym Fakultet w języku polskim lub Metodyka badań nieinwazyjnych* (dla absolwentów kierunków innych niż Archeologia) Przedmiot z obszaru nauk społecznych 2: Socjologia kultury Seminarium magisterskie BHP (e-learning) Ochrona własności intelektualnej (e-learning)

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Piątek

Plan studiów stacjonarnych - studia II stopnia 2020/2021 - semestr zimowy - ROK II
Zaliczenie z oceną: Firma archeologiczna w praktyce Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Polsce Archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych w XIX i XX w Badania archeologiczno-architektoniczne Fakultet w języku obcym Fakultet w języku polskim Seminarium magisterskie Praktyka muzealna (30 godzin do odbycia w dowolnej placówce muzealnej).

Wtorek

Środa

 • Seminarium magisterskie (Master seminar)**

  -

  dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s. 103

  dr hab. A. Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s.105

  dr hab. R. Janiak, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s. 5

  dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s. 102

  dr hab. J. Schuster, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s. 4

  ECTS – 3

Piątek

Pozostałe plany