Plany zajęć

Studia I-go stopnia - licencjackie

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR1) 2019/2020 – semestr letni – ROK I

Egzaminy:
Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza
Wstęp do archeologii

Zaliczenie na ocenę:
Metodyka badań stanowisk pradziejowych
W-F
Lektorat z języka nowożytnego
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia konwersatoryjne:

dr A. Piotrowska, Materialny wymiar kultury w ujęciu etnograficznym - wybrane aspekty w kontekście badań archeologicznych
dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ, Uzbrojenie europejskie w średniowieczu i jego wpływ na ówczesną sztukę wojenną
mgr P. Zawilski, Rekonstrukcje naczyń glinianych

Uwaga:
W semestrze letnim obowiązuje 180 godzin ćwiczeń terenowych (ECTS - 6), które będą realizowane w okresie lipiec-wrzesień (tylko u wykładowców Instytutu Archeologii UŁ).

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR2) 2019/2020 – semestr letni – ROK II

Egzaminy:
Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze

Zaliczenia z oceną:
Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej
Język obcy nowożytny
Łacina
Ćwiczenia terenowe
Praktyki zawodowe
Ćwiczenia konwersatoryjne:
dr A. Andrzejewska, Techniki i technologie średniowiecznej wytwórczości
dr hab. J. Pietrzak prof. UŁ, Średniowieczne i wczesnonowożytne klasztory w Polsce w badaniach terenowych
dr hab. P. Strzyż prof. UŁ, Zakon krzyżacki w Prusach – historia, archeologia i kultura
Uwaga:
W semestrze letnim obowiązuje:
120 (ECTS - 4) godzin ćwiczeń terenowych (tylko u wykładowców Instytutu Archeologii UŁ)
90 (ECTS - 3) godzin praktyk zawodowych (w dowolnej placówce lub firmie związanej z ochroną dziedzictwa archeologicznego), które studenci odbywać będą w miesiącach luty-wrzesień.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR3) 2019/2020 – semestr letni – ROK III

Zaliczenie z oceną:
Bronioznawstwo
Wstęp do filozofii i ogólnej metodologii nauk
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia konwersatoryjne:
mgr M. Bartczak, Paleolityczni łowcy-zbieracze na „mamucim stepie”
mgr K. Barucha /mgr J. Ginter, Jak zostać wybitnym archeologiem? Badania naukowe prof. R. Barnycz-Gupieniec i prof. L. Kajzera
dr M. Piotrowska, Świat Celtów
mgr W. Rutkowski, Archeologia eksperymentalna i popularyzacja okresu rzymskiego
dr hab. Jan Schuster prof. UŁ, Biedni ale szczęśliwi? Mieszkać i pracować i budować w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów
dr A. Szczerba, Badania nad początkami państwa polskiego: tradycja, mit, historiografia

Wtorek

Czwartek

Studia II-go stopnia - magisterskie

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2019/2020 – semestr letni – ROK I

Egzamin:
Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa
Zaliczenie na ocenę:
Seminarium
Historia i metodologia archeologii
Analityka ceramiki pradziejowej
Ćwiczenia terenowe
Praktyki zawodowe
Ćwiczenia konwersatoryjne tylko dla absolwentów Archeologii:
prof. dr hab. A. Pobojewska, Podstawowe problem filozofii
dr hab. J. Schuster prof. UŁ, Skandynawia w okresie wpływów rzymskich ‒ daleka kraina, a właściwie „za rogiem“
dla licencjatów innych niż Archeologia:
Metodyka badań stanowisk pradziejowych
Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej

Uwaga:
W semestrze letnim obowiązuje 60 godzin ćwiczeń terenowych: ECTS - 2
oraz 90 godzin praktyk zawodowych: ECTS - 3

Wtorek

Środa

Czwartek

Plan studiów stacjonarnych - studia II stopnia 2019/2020 - semestr letni - ROK 2

Egzamin:
Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa
Zaliczenie na ocenę:
Seminarium
Historia i metodologia archeologii
Analityka ceramiki pradziejowej

Ćwiczenia konwersatoryjne:
dr M. Kujawska, Antropologia ekologiczna
dr J. Hložek, Zamki zamieszkałe i oblegane. kultura materialna czeskich zamków (termin realizacji zajęć podany w planie jest orientacyjny - dokładny termin zostanie uzgodniony w najbliższym czasie)
mgr M. Bartczak, Wytwórczość w krzemieniu społeczności epoki kamienia w dorzeczu Wisły i Odry

Środa

Pozostałe plany