Plany zajęć

Studia I-go stopnia - licencjackie

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR1) 2018/2019 – semestr letni – ROK I
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza Zaliczenie na ocenę: - Metodyka badań stanowisk pradziejowych - Wstęp do archeologii - Datowanie bezwzględne i metody laboratoryjne w praktyce archeologii - Ćwiczenia terenowe - Fakultety: dr A. Andrzejewska, Słowianie w młodszej Europie prof. nadzw. dr hab. J. Pietrzak, Technologie i techniki historycznego budownictwa murowanego dr hab. P. Strzyż, Uzbrojenie europejskie w średniowieczu i jego wpływ na ówczesną sztukę wojenną Uwaga: W semestrze letnim obowiązuje 180 godzin ćwiczeń terenowych (ECTS – 6), które będą realizowane w okresie lipiec-wrzesień.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 
Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR2) 2018/2019 – semestr letni – ROK II
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze Zaliczenia z oceną: - Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej - Fakultety: prof. nadzw. dr hab. J. Pietrzak, Średniowieczne i wczesnonowożytne klasztory w Polsce w badaniach terenowych prof. nadzw. dr hab. J. Schuster, Bałtowie w okresie rzymskim i wędrówek ludów – zapomniane ludy dr J. Sikora, Archeologia okresu wikińskiego w Europie - Język obcy nowożytny - Łacina - Ćwiczenia terenowe - Praktyki zawodowe Uwaga: W semestrze letnim obowiązuje: - 120 (ECTS – 4) godzin ćwiczeń terenowych (tylko u wykładowców Instytutu Archeologii UŁ) - 90 (ECTS – 3) godzin praktyk zawodowych (w dowolnej placówce lub firmie związanej z ochroną dziedzictwa archeologicznego), które studenci odbywać będą w miesiącach luty-wrzesień.

Poniedziałek

Środa

Czwartek

 
Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR3) 2018/2019 – semestr letni – ROK III
Zaliczenie z oceną: - Bronioznawstwo - Wstęp do filozofii i ogólnej metodologii nauk - Seminarium dyplomowe - Fakultety: mgr M. Bartczak, Paleolityczni łowcy-zbieracze na „mamucim stepie” prof. nadzw. dr hab. R. Janiak, Elity okresu halsztackiego dr O. Ławrynowicz, Metody badań uzbrojenia średniowiecznego dr J. Sikora, Pomorze we wczesnym średniowieczu dr hab. P. Strzyż, Grody, miasta i zamki jako elementy systemu obronnego Polski w średniowieczu (VIII–XV w.) dr A. Szczerba, Badania nad początkami państwa polskiego: historiografia, tradycja, mit

Poniedziałek

Wtorek

 
Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR1) 2017/2018 – semestr letni – ROK I

Egzamin:

 • Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza

Zaliczenie na ocenę:

 • Metodyka badań stanowisk pradziejowych
 • Wstęp do archeologii
 • Datowanie bezwzględne i metody laboratoryjne w praktyce archeologii
 • Ćwiczenia terenowe
 • Fakultety: dr K. Kot-Legieć, Życie codzienne w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów; prof. nadzw. dr hab. J. Pietrzak, Technologie i techniki historycznego budownictwa murowanego; dr J. Sikora, Podstawy GIS.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR2) 2017/2018 – semestr letni – ROK II

Egzaminy:
Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze
Zaliczenia z oceną:
Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej
Fakultety: dr K. Kot-Legieć, Sztuka w pradziejach; dr J. Sikora, Grody i organizacja grodowa Państwa Piastowskiego; prof. nadzw. dr hab. J. Schuster, Mieszkać i pracować w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów: formy osad, domów, obiektów produkcyjnych,
Język obcy nowożytny
Łacina
Praktyki zawodowe

Uwaga:
W semestrze letnim obowiązuje 210 (ECTS – 7) godzin praktyk zawodowych, które studenci odbywać będą w miesiącach luty-wrzesień.

Poniedziałek

 • Łacina (Latin)**

  -

  mgr D. Gwis
  ćwiczenia konwersatoryjne
  ul. Narutowicza 65, s. 109
  ECTS - 3

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR3) 2017/2018 – semestr letni – ROK III

Egzaminy:

 • Egzamin z języka nowożytnego

Zaliczenie z oceną:

 • Historia filozofii
 • Seminarium dyplomowe
 • Fakultety:

prof. nadzw. dr hab. T. Grabarczyk, Etapy działania archeologów gdańskich w XIX wieku

dr J. Sikora, Obrządek pogrzebowy we wczesnym sredniowieczu

prof. nadzw. dr hab. J. Schuster, Nic tylko gry hazardowe, luksusowe szkło, złota biżuteria? Elity w pierwszych 5 wiekach po Chrystusie

prof. nadzw. dr hab. J. Schuster, Kraina lodu, łosi, fiordów… Skandynawia przed wikingami.

dr A. Szczerba, Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949 - 1953)

dr A. Szczerba, Ścieżki archeologów. Dzieje polskich badań archeologicznych

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Studia II-go stopnia - magisterskie

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2018/2019 – semestr letni – ROK I
Egzamin: Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa Zaliczenie na ocenę:
 • Seminarium
 • Historia i metodologia archeologii
 • Analityka ceramiki pradziejowej
 • Praktyki zawodowe
 • Ćwiczenia terenowe
 • Fakultet w języku polskim:
dr A. Andrzejewska Kujawy we wczesnym średniowieczu lub: dla licencjatów innych niż Archeologia: Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej Uwaga: W semestrze letnim obowiązuje
 • 60 godzin ćwiczeń terenowych: ECTS – 2 (do zaliczenie tylko u wykładowców Instytutu Archeologii UŁ)
 • 90 godzin praktyk zawodowych: ECTS - 3

Wtorek

Środa

 • Seminarium magisterskie (Master seminar)

  -

  prof. nadzw. dr hab. J. Pietrzak
  ul. Narutowicza 65, s. 103

  prof. nadzw. dr hab. A. Marciniak-Kajzer
  ul. Narutowicza 65, s.105

  prof. nadzw. dr hab. R. Janiak
  ul. Narutowicza 65, s. 5

  prof. nadzw. dr hab. M. Olędzki
  ul. Narutowicza 65, s. 2

  prof. nadzw. dr hab. J. Schuster
  ul. Narutowicza 65, s. 4
  ECTS – 3

Czwartek

Plan studiów stacjonarnych - studia II stopnia 2018/2019 - semestr letni - ROK 2
Egzamin: Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa Zaliczenie na ocenę:
 • Seminarium
 • Historia i metodologia archeologii
 • Analityka ceramiki pradziejowej
 • Fakultet w języku polskim:
dr A. Andrzejewska Kujawy we wczesnym średniowieczu lub: dla licencjatów innych niż Archeologia: Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej

Wtorek

Środa

Czwartek

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2017/2018 (MGR1) – semestr letni – ROK I

Zaliczenie na ocenę:

 • Seminarium
 • Archeologia Polski Środkowej
 • Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologii
 • Fakultety w języku polskim:

mgr M. Bartczak, Wytwórczość w krzemieniu społeczności epoki kamienia w dorzeczu Wisły i Odry

prof. dr hab. A. Pobojewska, Warsztaty z dociekań filozoficznych

dr K. Kot, Rzymskimi ścieżkami wokół Łodzi

 • Praktyki zawodowe
 • Ćwiczenia terenowe

Uwaga:

W semestrze letnim obowiązuje 60 godzin ćwiczeń terenowych: ECTS – 2

Oraz 90 godzin praktyk zawodowych: ECTS - 3.

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2017/2018 (MGR2) – semestr letni – ROK II

Zaliczenie na ocenę:

 • Seminarium
 • Archeologia Polski Środkowej
 • Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologii
 • Fakultety w języku polskim:

prof. dr hab. A. Pobojewska, Warsztaty z dociekań filozoficznych

dr K. Kot, Rzymskimi ścieżkami wokół Łodzi

Wtorek

Środa

Pozostałe plany