Plany zajęć

Studia I-go stopnia - licencjackie

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR1) 2021/2022 – semestr zimowy – ROK I
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Paleolit i mezolit Archeologia Polski i powszechna. Neolit Zaliczenia z oceną: Bioarcheologia człowieka Socjologia Wstęp do archeologii Proseminarium Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnych

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR2) 2021/2022 – semestr zimowy – ROK II
Egzamin: Archeologia Polski i powszechna. Okres lateński i okres wpływów rzymskich Klasyczne cywilizacje kręgu śródziemnomorskiego Zaliczenia z oceną: Okres wędrówek ludów Techniki dokumentacji mechanicznej Techniki dokumentacji rysunkowej Wielkie cywilizacje pozaeuropejskie Społeczeństwa pierwotne w perspektywie archeologii Język obcy nowożytny Łacina

Poniedziałek

Środa

Piątek

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR3) 2021/2022 – semestr zimowy – ROK III
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Późne średniowiecze Archeologia Polski i powszechna. Nowożytność i współczesność Nauki pomocnicze w praktyce archeologii historycznej Zaliczenie z oceną: Datowanie bezwzględne i metody laboratoryjne Seminarium dyplomowe

Poniedziałek

Środa

Piątek

Studia II-go stopnia - magisterskie

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2021/2022 – semestr zimowy – ROK I
Zaliczenie z oceną: Socjologia kultury Seminarium Historia i metodologia archeologii Wstęp do religioznawstwa społeczności pradziejowych Translatorium Etyka zawodowa Przestępstwa przeciwko zabytkom archeologicznym (zajęcia będą odbywać się od 10 grudnia) Wykład w języku obcym: dr hab. Jan Schuster, prof. UŁ, The Balts in the Roman Iron Age ‒ forgotten peoples Ćwiczenia konwersatoryjne dla absolwentów Archeologii: dr W. Rutkowski, Złotnictwo i obróbka żelaza w środkowoeuropejskim Barbaricum dla licencjatów innych niż Archeologia: Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnych

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Piątek

Plan studiów stacjonarnych - studia II stopnia 2021/2022 - semestr zimowy - ROK II
Zaliczenie z oceną: Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym Muzeologia Firma archeologiczna w praktyce Badania archeologiczn-architektoniczne Archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych Seminarium Ćwiczenia konwersatoryjne: dr J. Dworniak-Jarych, Pochówki w świecie grecko-rzymskim dr Martin Rundkvist, assoc. res. prof., Current issues in Archaeology - Swedish Archaeology 1700 BC to AD 1700
(zajęcia blokowe od godz. 16 w sali 1.C w dniach 26‒28 października, 14‒16 grudnia 2021; 18‒20 stycznia 2022)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

 • Seminarium magisterskie (Master seminar)**

  -

  dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s. 2

  dr hab. A. Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s.105

  dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s. 103

  prof. dr hab. J. Schuster
  ul. Narutowicza 65, s. 4

  dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s. 102

  dr hab. J. Sikora
  ul. Narutowicza 65, s. 101

  ECTS – 3

Pozostałe plany