Plany zajęć

Studia I-go stopnia - licencjackie

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR1) 2021/2022 – semestr letni – ROK I
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza Wstęp do archeologii Zaliczenie na ocenę: Metodyka badań stanowisk pradziejowych W-F Lektorat z języka nowożytnego Ćwiczenia terenowe Fakultety: dr M. Majorek, Krypty grobowe. Metody badań; dr A. Piotrowska, Kultura materialna Słowian - etnograficzne źródła w badaniach archeologicznych; mgr P. Zawilski, Rekonstrukcje naczyń glinianych. Uwaga: W semestrze letnim obowiązuje 180 godzin ćwiczeń terenowych (ECTS - 6), które będą realizowane w okresie lipiec-wrzesień (tylko u wykładowców Instytutu Archeologii UŁ).

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR2) 2021/2022 – semestr letni – ROK II
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze Zaliczenia z oceną: Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej Język obcy nowożytny Łacina Ćwiczenia terenowe Praktyki zawodowe Ćwiczenia konwersatoryjne: dr J. Dworniak-Jarych, Sztuka i kultura Bizancjum. dr D. Płaza, Narracyjne czy skansen? – teoria i praktyka muzeów archeologicznych. dr A. Szczerba, Spór o początki Polski. Mit, tradycja, historiografia. Uwaga: W semestrze letnim obowiązuje: 120 (ECTS - 4) godzin ćwiczeń terenowych (tylko u wykładowców Instytutu Archeologii UŁ); 90 (ECTS - 3) godzin praktyk zawodowych (w dowolnej placówce lub firmie związanej z ochroną dziedzictwa archeologicznego), które studenci odbywać będą w miesiącach luty-wrzesień.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR3) 2021/2022 – semestr letni – ROK III
Zaliczenie z oceną: Bronioznawstwo Wstęp do filozofii i ogólnej metodologii nauk Seminarium dyplomowe Ćwiczenia terenowe Ćwiczenia konwersatoryjne: **wybrane przez studentów zajęcia prowadzone również dla historii sztuki; dr J. Dworniak-Jarych, Sztuka budowania. Architektura starożytnego Rzymu - rozwój, charakter, kreowanie przestrzeni; mgr J. Ginter, Badania przedinwestycyjne w perspektywie archeologii historycznej; dr hab. J. Pietrzak prof. UŁ, Budownictwo na wsi polskiej w XVI-XVIII w.; dr M. Piotrowska, Spotkania z zabytkami; prof. dr hab. J. Schuster, Jak oni mieszkali i pracowali? Podstawowa wiedza na temat budownictwa i osad w Europie środkowej i północnej w pierwszych wiekach naszej ery.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Studia II-go stopnia - magisterskie

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2021/2022 – semestr letni – ROK I
Egzamin: Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa Zaliczenie na ocenę: Seminarium Historia i metodologia archeologii Analityka ceramiki pradziejowej Ćwiczenia terenowe Praktyki zawodowe *Ćwiczenia konwersatoryjne dla absolwentów Archeologii: prof. dr hab. A. Pobojewska, Wybrane problemy filozofii; prof. dr hab. J. Schuster, Skandynawia – daleka kraina a właściwie za rogiem. O wzajemnych kontaktach ludności po obu stronach Bałtyku w okresie rzymskim i wędrówek ludów. *dla licencjatów innych niż Archeologia: Metodyka badań stanowisk pradziejowych Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych - studia II stopnia 2021/2022 - semestr letni - ROK II
Zaliczenie na ocenę: Seminarium Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologii Archeologia Polski Środkowej Ćwiczenia konwersatoryjne: dr O. Ławrynowicz, Krajobraz jako temat i teren w archeologii współczesności; dr M. Piotrowska, Epoka żelaza na Pomorzu Środkowym; dr Wojciech Rutkowski, Złotnictwo i obróbka żelaza w środkowoeuropejskim Barbaricum.

Poniedziałek

Środa

 • Seminarium magisterskie (Master seminar)**

  -

  dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s. 2

  dr hab. A. Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s.105

  prof. dr hab. J. Schuster
  ul. Narutowicza 65, s. 4

  dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ

  dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ
  ul. Narutowicza 65, s. 102

  dr hab. J. Sikora
  ul. Narutowicza 65, s. 101

  ECTS – 3

Pozostałe plany