Polsko-białoruska sesja archeologiczna

Zaproszenie 2 slajd

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego


Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

mają przyjemność zaprosić na
„Polsko-białoruską sesję archeologiczną”
w dn. 20 maja 2015 r.

Obrady odbędą się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rogowskiej 26 w Łodzi. Udział w konferencji jest bezpłatny. Centrum dysponuje bazą noclegową, z której mogą skorzystać uczestnicy obrad. Bliższe informacje oraz cennik na stronie Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnego UŁ.
Organizatorzy mogą zapewnić posiłki na terenie centrum (obiad, kolacja). Ze względu na konieczność wcześniejszego zamówienia cateringu uprasza się uczestników o wcześniejsze zgłoszenie udziału w posiłku (najpóźniej do 10 maja) na adres email mirekrudnicki@wp.pl oraz uiszczenie w dniu obrad opłaty w wys. 50 zł.

W imieniu organizatorów
Mirosław Rudnicki

 

Lokalizacja i dojazd

dojazd na rogi cb

Dojazd
Z dworca PKP Łódź Kaliska
Tramwaj 12 do przystanku Plac Dąbrowskiego, następnie
autobus 51 do przystanku Rogowska

Z dworca PKS Północnego
Autobus 82A do przystanku Wojska Polskiego, następnie
autobus 60 do przystanku Rogowska

 

Program

10:00 Otwarcie konferencji
10:10-10:25 Vitali Asheichyk – Stan badań nad mezolitem zachodniej Białorusi
10:25-10:40 Aliaksandr Vashanau – Materiały kultury kudlaewskiej z terenu Białorusi zachodniej
10:40-10:55 Hubert Lepionka – Surowce krzemienne Podlasia – zarys problematyki
10:55-11:10 Maryia Tkachova – Неолитическая керамика бассейна р. Сож (Восточная Беларусь)
11:10-11:25 Siarhei Linevich – Каменныя свідраваныя сякеры з тэрыторыі Беларусі: стан і перспектыва даследаванняў
11:25-11:40 Stanislau Yuretski – Społeczności neolitu leśnego w dorzeczu górnego Niemna w świetle źródeł ceramicznych
11:40- 11:50 Dyskusja
11:50-12:10 Przerwa
12:10-12:25 Bartłomiej Kaczyński – Uwagi na temat szpil tarczowatych z wczesnej epoki żelaza
12:25 – 12:40 Milena Teska – Wielkopolska u progu młodszego okresu przedrzymskiego
12:40-12:55 Andrzej Maciałowicz – Elementy stroju jako świadectwo kontaktów między społecznościami znad Wisły i Dniepru w młodszym okresie przedrzymskim
12:55-13:10 Marcin Woźniak – Lateńskie i rzymskie importy z cmentarzyska kultur przeworskiej i wielbarskiej w Kleszewie (północne Mazowsze)
13:10-13:25 Vital Sidarovich – Denary Rzymskiej Republiki i kultura przeworska: białoruskie znaleziska
13:25-13:40 Anna Zapolska – Monety z cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Łężanach
13:40-13:50 Dyskusja
13:50-15:30 Przerwa obiadowa
15:30-15:45 Marcin Bohr – Strefy górskie Barbaricum. Zarys problematyki badawczej.
15:45-16:00 Vadzim Beliavets – Kontakty między osadnictwem kultury wielbarskiej a ludnością wschodnioeuropejskiej strefy leśnej na przykładzie materiałów z terenu Białorusi
16:00-16:15 Izabela Szter – „Nietypowe” zapinki z podwiniętą nóżką z Mazur
16:15-16:30 Emilia Smółka – Ostrogi w kulturze wielbarskiej
16:30-16:45 Mirosław Rudnicki – Polsko-białoruskie badania na cmentarzysku grupy olsztyńskiej w Burdągu, woj. warmińsko-mazurskie
16:45-17:00 Dyskusja
17:00-17:20 Przerwa
17:20-17:35 Alena Kasiuk – Да праблемы вывучэння ранняга Сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі
17:35-17:50 Kacper Martyka – Wczesnośredniowieczna nekropola, czy może faktoria? Nowe odkrycia w okolicach Jerzwałdu w pow. iławskim.
17:50-18:05 Uladzimir Plavinski – Да пытання аб кантактах насельніцтва тэрыторыі Беларусі з крыжакамі (па матэрыялах знаходак зброі далёкага бою)
18:05-18:20 Aleh Tkachou – Археалагічныя даследаванні на поўдні Белавежскай пушчы: сучасны стан і перспектывы
18:20-18:35 Adam Wawrusiewicz – Archeologia na pograniczu. Programy badawcze i perspektywy działań Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
18:35-18:50 Dyskusja
18:50-19:00 Podsumowanie obrad
19:00 Kolacja, spotkanie towarzyskie