Pracownia Konserwacji Zabytków Ceramicznych

Prowadzący: mgr Paweł Zawilski

Pracownik należy do  Zespołu Naukowo-Technicznego Instytutu Archeologii UŁ
Kierownik: mgr Aleksander Andrzejewski 

 

Specjalizacja

KONSERWACJA ZABYTKÓW CERAMICZNYCH