dr inż. Artur Ginter

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • European Association of Archaeologists
 • Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni

Publikacje książkowe:

 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2016 (współautor: A. Michalak).

Ważniejsze artykuły:

 • Kościół pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i datowania termoluminescencyjnego, [w:] Kościół bialski jako oś łącząca historię regionu, Biała Rawska 2015, s. 145–222.
 • XIV-wieczne wyroby włókiennicze pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na zamku w Siewierzu w latach 1971 i 2007, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia”, nr 20, 2015, s. 29–46 (współautor: Ł. Antosik).
 • Tekstylia z badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Sadowej 1 w Gdańsku. Wstępne rozpoznanie, „Acta Archaeologica Pomoranica”, t. 5, Szczecin 2015, s. 435–444 (współautorzy: Ł. Antosik, A. Rybarczyk).
 • Badania archeologiczne na zamku w Muszynie, „Almanach Muszyny”, 2014, s. 56–59.
 • Wyniki badań archeologicznych na Rynku w Siewierzu, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2009–2010, red. E. Tomczak, Katowice 2012, s. 175–183.
 • Wyniki badań archeologicznych w zachodniej piwnicy zamku w Siewierzu, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2009–2010, red. E. Tomczak, Katowice 2012, s. 195–203.
 • Badania archeologiczne na zamku w Siewierzu, woj. Śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007 – 2008, red. E. Tomczak, Katowice 2010, s. 163–177 (współautorzy: J. Pietrzak, A. Rok).
 • Materiały wczesnośredniowieczne i nowożytne w Krysiakach Będkowskich, stanowisko 2, gm. Rząśnia, woj. Łódzkie, [w:] Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów: S.A., red. T. Makiewicz, A. Wójcik, t. 8, Poznań 2010, s. 248–309 (współautor: A. Bartczak).
 • Dzieje pałacu w Złoczewie, „Na sieradzkich szlakach”, t. XXIII, 2008, s. 13–15.
 • Badania archeologiczno-architektoniczne, [w:] Rezydencja Sapiehów w Dubnie, red. H. Karwowska, A. Andrzejewski, t. 2, Białystok 2007, 7–20 (współautorzy: H. Karwowska, A. Andrzejewski).
 • Kamienica wielka, [w:] Rezydencja Sapiehów w Dubnie, red. H. Karwowska, A. Andrzejewski, t. 2, Białystok 2007, 21–32 (współautorzy: H. Karwowska, A. Andrzejewski).
 • Archeologiczne badania ratunkowe przeprowadzone w 2005 r. na terenie cmentarza przy archikolegiacie w Tumie (stanowisko 3), gm. Góra św. Małgorzaty, pow. Łęczyca. Komunikat, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 10, 2006–2007, s. 225–242 (współautorzy: J. Pietrzak, K. Starecka).
 • Sondażowe badania Nowego Rynku w Łowiczu, woj. łódzkie przeprowadzone w 2005 r., „Łódzkie sprawozdania archeologiczne”, t. 10, 2006–2007, s. 383–404 (współautorzy: J. Kotus, J. Pietrzak).

Udział w grantach i projektach:

 • Datowanie termolumienscencyjne w służbie ochrony zabytków. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Badania naukowe: