dr hab. Jerzy Sikora

Krótki życiorys naukowy:

Studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego zakończył realizacją w 2000 r. pracy pt. „Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego w świetle badań terenowych” pod kierownictwem prof. dr hab. Leszka Kajzera.

W 2005 r. zakończył studia doktoranckie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego obroną pracy pt. „Ziemie Centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze”. Od 2007 r. jest pracownikiem Katedry Prahistorii Instytutu Archeologii na stanowisku adiunkta. Od 2008 r. bierze udział w badaniach wielokulturowego zespołu osadniczego w Ostrowitem w gm. Chojnice, na Pomorzu, gdzie realizowany jest program interdyscyplinarnej prospekcji wykopaliskowej i nieinwazyjnej, z badaniami lotniczymi, geofizycznymi, geochemicznymi, powierzchniowymi oraz izotopowymi, radiowęglowymi i genetycznymi analizami pochówków.

Od 2016 roku projekt ten finansowany jest dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki. Ponadto badał, zarówno jako kierownik jak i uczestnik m.in. średniowieczny ośrodek miejski w Drohiczynie, średniowieczną osadę otwartą w Krzykowicach, czy wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy z grodziskiem w Żarnowie.

Regularnie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, w tym cyklicznych Sesjach Pomorzoznawczych, Funeraliach Lednickich, dorocznych konferencjach European Association of Archaeologists oraz CAA (Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology).

Od 2013 r. regularnie, dzięki grantom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynuje badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych w regionie łódzkim. Prowadzi wraz ze współpracownikami interdyscyplinarne prace z wykorzystaniem archeologii lotniczej, geofizyki, geochemii i technik geoinformatycznych.

W latach 2015–2017 r. wraz z Piotrem Kittelem z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii realizował duży projekt badań średniowiecznego ośrodka w Rozprzy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Zainteresowania naukowe:

Archeologia średniowieczna, archeologia krajobrazu (Landscape Archaeology), problematyka etniczna w archeologii, archeologia funeralna, GIS w archeologii.

Publikacje książkowe:

Ważniejsze artykuły:

Udział w grantach i projektach:

 • Badania nieinwazyjne w rejonie Jeziora Ostrowite.
 • Ekspedycja Archeologiczna w Ostrowitem – w latach 2008-2012, finansowane z środków Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Badania weryfikacyjne na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, delegatura w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisku 3 w Krzykowicach, gm. Wolbórz w 2009 r.
 • Badania weryfikacyjne na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, delegatura w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisku 1 i 3 w Żarnowie, gm. loco w 2012 r.
 • Główny wykonawca: Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych, program OPUS Narodowego Centrum Nauki.
 • Kierownik: Badania nieinwazyjne osadnictwa grodowego Polski Centralnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” 2013 r.
 • Kierownik: Kontynuacja badań nieinwazyjnych grodzisk Polski Centralnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” 2014 r.
 • Kierownik projektu: Grant Narodowego Centrum Nauki: Ku początkom chrześcijaństwa na Pomorzu Wschodnim. Średniowieczny zespół osadniczy w Ostrowitem w świetle badań interdyscyplinarnych (2015/19/B/HS3/02124).
 • Główny wykonawca: Multidyscyplinarne badania uwarunkowań środowiskowych rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej, kierownik projektu: Piotr Kittel, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego, grant NCN (DEC-2013/11/B/HS3/03785).
 • Kierownik projektów: Badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznych grodzisk Polski Centralnej - granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2013, 2014, 2015, 2016-2017 r. W ich trakcie przebadano zespoły osadnicze w Chełmie, Ewinowie, Krzepocinku, Mnichowie, Okopach, Rękoraju, Rozprzy, Spycimierzu, Starych Skoszewach, Szydłowie, Witowie, Żarnowie.
 • Kierownik projektu: Badania nieinwazyjne zespołu osadniczego w Ostrowitem - grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2012 r.
 • Uczestnik projektu: Die Frühgeschichte der Slawen am Pripjat. Die Siedlungskammer von Snjadin in Polesien, afiliowany przy Seminar für Ur- und Frühgeschichte Georg-August-Universität Göttingen we współpracy z dr Jensem Schneeweissem (Instytut Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu, Rosja), Białoruską Narodową Akademią Nauk, Katedrą Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego.

Badania naukowe:

 • Nowe metody w służbie archeologii. Zespół osadniczy w Ostrowitem i grodzisko w Żarnowie.
 • Wczesnośredniowieczne grody Centralnej Polski.