dr Joanna Apanowicz

Krótki życiorys naukowy:

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki, specjalizacja Grafika Projektowa. Od połowy lat dziewięćdziesiątych aktywna zawodowo jako grafik projektant. W roku 2013 obroniła doktorat na macierzystej uczelni w dyscyplinie sztuk pięknych na temat: „Liber non scriptum - książka nienapisana” traktujący o szeroko rozumianej książce artysty. Pracowała dydaktycznie na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Wykładała dla studentów Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W latach 2005–2014 prowadziła Pracownię Dokumentacji Naukowej, Zakładu Genetyki Medycznej UM w Łodzi.

Zainteresowania naukowe:

W wolnych chwilach zajmuje się pracą twórczą w obszarach ceramiki, książki artysty i biżuterii autorskiej. Bierze czynny udział w życiu artystycznym, prezentując swoje prace na wystawach i konkursach w kraju i za granicą. Publikuje oraz uczestniczy w konferencjach.