mgr Aleksander Andrzejewski

Kierownik Zespołu Technicznego i Naukowego

Krótki życiorys naukowy:

Po studiach w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał w 1980 r. tytuł magistra archeologii Polski i powszechnej. W 1978 r. został zatrudniony w tejże Katedrze na etacie pomocy technicznej, a następnie na etacie archeologa w grupie pracowników naukowo-technicznych. Od 1986 r. jest kierownikiem Zespołu Technicznego, najpierw Katedry a następnie Instytutu Archeologii UŁ.

Zainteresowania naukowe:

Archeologia historyczna, metodyka badań terenowych.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

  • Członek – założyciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, członek Zarządu Głównego od 2000 roku oraz członek Zarządu i skarbnik Oddziału SNAP w Łodzi od 2006.
  • Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
  • European Association of Archaeology.
  • Castella Maris Baltici, prezydent na kadencję 2012 – 2014.