mgr Łukasz Trzciński

Krótki życiorys naukowy:

Archeolog w Stacji Archeologicznej IAUŁ w Białych Błotach.
Współprowadzi wykopaliska w Ostrowitem, przeprowadza nadzory archeologiczne, głównie w Chojnicach i okolicy. Zajmuje się ponadto konserwacją i rekonstrukcją ceramiki.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

  • ?

Publikacje książkowe:

  • ?

Ważniejsze artykuły:

  • ?

Udział w grantach i projektach:

  • ?

Badania naukowe:

  • ?