mgr Marcel Bartczak

Krótki życiorys naukowy:

W latach 2010–2016 studiował archeologię na Uniwersytecie Łódzkim. Od początku studiów jego zainteresowania nastawione były na archeologię pradziejową i stopniowo konkretyzowały się w kierunku epoki kamienia, zwłaszcza jej najstarszego okresu – paleolitu. Podczas studiów magisterskich, związany był z programem „Suyanggae and Her Neighbours” zrzeszającym naukowców z całego świata (głównie z Dalekiego Wschodu) zajmujących się epoką kamienia. Studia zakończył pracą magisterską „Paleolit Azji w świetle programu Suyanggae and Her Neighbours”, której promotorem była prof. dr hab. Lucyna Domańska – moderator wyżej wymienionego programu.
Uczestnictwo w programie „Suyanggae...” zaowocowało, między innymi współpracą z Wydziałem Antropologii Uniwersytetu Wyoming (USA). W 2016 r., mgr Marcel Bartaczak uczestniczył w wykopaliskach na sztandarowym stanowisku dotyczącym problematyki okresu paleoindiańskiego – „Hell Gap” w stanie Wyoming. Wyniki tych prac były referowane i publikowane przez niego podczas konferencji w Polsce.

Od 1 października 2017 r. jest zatrudniony w Katedrze Prahistorii IA UŁ na stanowisku asystenta.

Zainteresowania naukowe:

Paleolit europejski, dalekowschodni i okres paleoindiański Ameryki Północnej; krzemieniastwo paleolityczne; archeologia eksperymentalna; popularyzacja archeologii.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • Society for American Archaeology - członek

Publikacje książkowe:

 • Preliminary Results of the 2016 investigations at the Hell Gap Site T.64, Paleoindian Research Lab., Laramie 2018, (Współautorzy: M.Kornfeld, M.L.Larson, M.R.Peterson, Z.Garhart, T.Feldman, F.Norris, D.Anderson, Z.Scott, K.Skinner, C.Griffith)

Ważniejsze artykuły:

 • Stone Age Archaeological Sites in the Landscape. Monumentalisation of Sites on the South Korea Example, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", t. 34, 2019, p. 205-224.
 • Paleolit Półwyspu Koreańskiego w świetle badań na stanowisku Suyanggae, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", t. 33, 2018, s. 7-31.
 • Looking at historical craft with the eye of an artisan. Is it a reconstructed artefact or an object of demonstration? [in:] Quaderni del Paleofestival Vol. 3, ed. Donatella Alessi, Edoardo Ratti, Museo Archeologico del Castello San Giorgio, La Spezia, 2018 (współautorzy: Katarzyna Badowska, Wojciech Rutkowski), p. 89-98.
 • Metody popularyzacji stanowisk archeologicznych ze starszej epoki kamienia, na przykładzie działalności Muzeum Prahistorii w Jeongok-ri (Chongokni), prowincja Gyeonggi, Korea Południwa, [w:] Popularyzacja nauk historycznych – teoria i praktyka. Zbiór studiów, red. D.Gołaszewska-Rusinowa, M.Mielewska, T.Sińczak, Toruń 2018, s. 9–20
 • Krzemieniarstwo XX wieku – eksperyment, [w:] Nie tylko krzemienie. Not only flints. Studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin, red. A. Marciniak-Kajzer, A.Andrzejewski, A.Golański, S.Rzepecki, M.Wąs, Łódź 2017 (współautor: P. Zawilski) s. 389–396.
 • Neolithic flint mine in Krzemionki as an example of the methods for popularization of an archaeological site, [in:] 22 Suyanggae International Symposium in Sakhalin. The Initial Human Exploration of the Continental and Insular Parts of the Eurasia. Suyanggae and Ogonki, ed. A. Vasilevski, V. Grishchenko, Sakhalin 2017, p. 78–79.
 • Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Hell Gap w Wyoming w sezonie 2016, [w:] XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, red. M. Masojć, M. Cendrowska, M. Kopec, Wrocław 2017, s. 139–140.
 • Comparison of Tanged Points from Korean and Polish Areas – on the basis of two distant Stone Age sites, [in:] 21 Suyanggae and Her Neighbours International Symposium: Suyanggae and Hell Gap: Pleistocene-Holocene Archaeology from The Cape of Good Hope to Tierra del Fuego, ed. M.l Kornfeld, M.L. Larson, L. Yung-jo, W. Jong-yoon, M. Cory, Laramie (US) 2016, p. 32–40.
 • Paleolithic of Asia in the light of the international series of conferences Suyanggae and Her Neighbours, [in:] The 20th International Symposium for Celebration of the 30th Anniversary of the 1st Site Excavations: Suyanggae and Her Neighbours in Korea, ed. Yung-jo, W. Jong-yoon, L. Seung-won, L. Kyong-Woo, South Korea 2015, p. 133–140.