Program II Kolokwium Puszczykowskiego

W dniach 16–19 maja 2018 r. odbędzie się II Kolokwium Puszczykowskie, poświęcone stykom wszelkich sytuacji (wydarzeń) granicznych, przejściowych dziejących się w przestrzeni środkowoeuropejskiego Barbaricum w czasie dwóch ostatnich stuleci starej i pierwszych pięciu wieków nowej ery.

Organizatorami spotkania są: Instytut Archeologii UAM w Poznaniu, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Instytut Archeologii UŁ, Zespół Badań nad Schyłkiem Starożytności oraz Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych  PAN.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.