Program seminariów naukowych

Serdecznie zapraszamy na seminaria naukowe Katedry Prahistorii oraz Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
 

Detal z kolumny Marka Aureliusza w Rzymie; za Wikimedia Commons

31 X 2018 (KP)

prof. dr hab. Marek Olędzki (IA UŁ)
Władcy Markomanów i Kwadów w świetle źródeł historycznych i archeologicznych

14 XI 2018 (KP)

dr Adam Jarych (IA UŁ)
Na granicach prowincji – monumentalizacja rzymskich tropajonów wieżowych w okresie republiki i cesarstwa

21 XI 2018 (KAHiB)

mgr Jakub Wrzosek (IAiE PAN w Warszawie)
Archeolog na polu bitwy. Bitwa pod Kunowicami (Kunersdorf 1759)

28 XI 2018 (KAHiB)

dr Jozef Hlozek (Katedra Archeologii Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie)
Současná česká kastelologie

5 XII 2018 (KP)

dr Justyna Dworniak (IA UŁ)
Wpływ tragedii Eurypidesa na malarstwo wazowe w V i IV w. p.Chr.

12 XII 2018 (KAHiB)

mgr Katarzyna Barucha (IA UŁ)
Wyroby bednarskie i tokarskie w średniowiecznych miastach – wstępne wyniki kwerendy

mgr Anna Kubicka (IA UŁ)
Higiena w średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych – dotychczasowe wyniki kwerendy

19 XII 2018 (KP)

dr Katarzyna Pyżewicz (IA UAM w Poznaniu)
Traseologia narzędzi krzemiennych z epoki kamienia i epoki brązu

9 I 2019 (KAHiB)

lic. Michał Szymański (IA UŁ)
Wizerunek rynku miasta wielkopolskiego w XIII-XVIII w.

16 I 2019 (KP)

prof. dr hab. Radosław Janiak (IA UŁ)
Czarnoszyce, gm. Człuchów – osada fazy wielkowiejskiej z wczesnej epoki żelaza

 

Seminaria odbywają się w Instytucie Archeologii UŁ, ul. G. Narutowicza 65, sala 112 lub 1.C, godz. 10.