Program tegorocznych seminariów doktorskich prof. Leszka Kajzera

Zapraszamy na seminarium doktorskie
prof. zw . dr hab. Leszka Kajzera
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Uniwersytecka 3, s. 307, godz. 10.00

12.XI.2014
J. Sikora, Grodziska Polski Centralnej w świetle nowych badań nieinwazyjnych.

19.XI.2014
E. Pawlak, P. Wawrzyniak, Kościół romański i gotycki w Rąbiniu, pow. śremski.

10.XII.2014
W. Gliński, Stare i nowe w badaniach Kielc.

17.XII.2014
B. Banach, Znaleziska militariów z warowni-rezydencji w Międzyrzeczu Wielkopolskim.