Projekty badawcze

Dawna siedziba Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w al. Anstadta w Łodzi
Kolia w kulturze wielbarskiej
Datowanie pierwszych prywatnych siedzib obronnych w Polsce
Zespół osadniczy w Ostrowitem pod Chojnicami. Badania interdyscyplinarne
Wczesnośredniowieczny gród w Rozprzy pod Piotrkowem Trybunalskim. Badania interdyscyplinarne
Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949–1953). Geneza, działalność, znacznie
Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Wielokulturowy kompleks osadniczy w Kwiatkowie pod Turkiem
Na tropie zbrodni hitlerowskich
Mistrzowie przetrwania. Ostatni łowcy i pierwsi rolnicy
„…i usypcie mi kopiec, wysoko – na urwistym brzegu”. Kurhany we wczesnej epoce żelaza
Groby książęce z wczesnego okresu wpływów rzymskich
Na szlaku Gotów
Porcelana antyku
W krainie kamiennych kręgów
Pomiędzy chatą a dworem. Życie codzienne w średniowieczu
Wczesnośredniowieczne cmentarzyska, grody i osady od Kujaw do Podlasia
Archeologia architektury. Dwór w Bukowiu Dolnym i klasztor dominikanów w Łęczycy
Ofiary totalitaryzmów na poligonie Łódź-Brus
Autostrada ku przeszłości