Przedłużenie sesji i zajęcia w formie zdalnej

Drodzy Studenci, decyzją Dziekana na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ przedłużono sesję zimową (dla osób, które oficjalnie występowały o taką możliwość) do 15 maja 2020 r. Zaliczenia te powinny odbywać się w formie zdalnej.

W związku z zawieszeniem tradycyjnej działalności dydaktycznej na naszej Uczelni formę zdalną przybierze także większość zajęć w okresie od 16 marca do 14 kwietnia. Wykładowcy nawiążą z Państwem kontakt za pośrednictwem USOS lub grupowych adresów poszczególnych lat archeologii i przekażą instrukcje, w jaki sposób realizowany będzie program poszczególnych przedmiotów. Informujemy, że studenci mają obowiązek być dostępni on-line w ciągu każdego tygodnia, a w przypadku ewentualnych sesji streamingowych w czasie dotychczasowych regularnych zajęć. 

Zachęcamy do sprawdzania przydatnych informacji związanych z aktualną sytuacją na Uczelni.

za: pixabay.com