Przełożone zajęcia dla II roku

Informujemy, że wykład prof. Jana Schustera dla II roku w dniu 8 listopada nie odbędzie się. Zostanie on odrobiony w innym terminie. 

Z kolei wszystkie zajęcia z wtorku, 7 listopada – wykład i ćwiczenia z prof. Markiem Olędzkim oraz ćwiczenia z mgr Marcelem Bartczakiem – są przełożone na czwartek, 9 listopada.