Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu

  Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz „Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie”, Łódź 2011.