Ceramika rzymska na północ od Karpat

Lubomira Tyszler „Ceramika rzymska na północ od Karpat”, Łódź 2012.