Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865 – 1944)

  Ewa Laszak „Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865 – 1944)”, Łódź 2004.