Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu

Tomasz Kordala „Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu”, Łódź 2006