Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych

Anna Nierychlewska „Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych ”, Łódź 2013.