Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno – osadnicze

Jerzy Sikora „Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno – osadnicze”, Łódź 2009.