Rajmund Gostkowski

Rajmund Gostkowski
1885–1966

Rajmund Gostkowski urodził się 30 sierpnia 1885 r. w Dobczycach pod Krakowem. W latach 1903–1906 studiował filologię klasyczną i archeologię klasyczna pod kierunkiem Kazimierza Morawskiego i Piotra Bieńkowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.  W latach 1909–1911 kontynuował studia w Wiedniu, a następnie (1913– 1915) w Berlinie. Jednocześnie pracował od roku 1907 jako nauczyciel gimnazjalny w szkołach na terenie Galicji (Drohobycz, Stanisławów, Kraków). W latach 1921–1923 był kierownikiem Państwowych Kursów Maturalnych w Krakowie dla byłych żołnierzy (weteranów walk wyzwoleńczych i wojny polsko-sowieckiej). W latach 1923–1924 uzyskawszy stypendium Polskiej Akademii Umiejętności przebywał we Francuskiej Szkole w Atenach. Zwiedzał też liczne muzea i zbiory starożytne w Egipcie, Turcji, Grecji i w Europie.

Doktorat otrzymał w 1925 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1935 r. habilitował się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na podstawie książki „Kapłani i kapłanki w sztuce kreteńsko-mykeńskiej i greckiej”, Wilno 1936). W latach 1925–1929 prowadził wykłady zlecone na Uniwersytecie Jagiellońskim., zaś w latach 1929–1939 wykładał archeologię klasyczną na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (pracował jako zastępca profesora 1929-1937 i jako profesor nadzwyczajny 1937-1939).

Podczas II wojny światowej prowadził działalność konspiracyjną na terenie Wilna (m.in. do końca 1939 r. kierował, z Bronisławem Swiątnickim ps. „Ojciec”, grupą konspiracyjną „Komisariat Rządu”, był żołnierzem Armii Krajowej, tajnie nauczał w Wilnie).

Po wojnie przyjechał do Łodzi. W 1945 r. przyznano mu powtórnie tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1946 r. został powołany na profesora zwyczajnego. W latach 1945–1950 kierował Katedrą Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. We wrześniu 1946 r. został mianowany na na kuratora Katedry Filologii Klasycznej UŁ. Funkcję tę pełnił przez kilka miesięcy do czasu powołania prof. Jerzego Schnaydera na kierownika tej jednostki. W latach 1948–1952 prowadził wykłady z archeologii klasycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 1950 r. został aresztowanyy (za działalność w AK na Wileńszczyźnie) i zwolniony z pracy w Uniwersytecie Łódzkim, a kierowaną przezeń jednostkę zlikwidowano. W latach 1950–1957 założył i był pierwszym kierownikiem Katedry Sztuki Starożytnej i Archeologii Klasycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W latach 1957–1960 powróciwszy do Łodzi Rajmund Gostkowski stał na czele reaktywowanej Katedry Sztuki Starożytnej i Archeologii Klasycznej (nazwę Katedry Historii Sztuki zmieniono w roku 1951 na Katedrę (i Zakład) Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej).

W 1960 r. przeszedł na emeryturę, ale do śmierci prowadził zajęcia zlecone z historii starożytnej i archeologii klasycznej. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Profesora Rajmund Gostkowski zmarł 2 lipca 1966 r. w Łodzi. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

 

Opracowała Adrianna Szczerba