Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

folia archaeologica 
redakcja
etyka wydawnicza 
dla autorów 
dla recenzentów 
indeksowanie 
spis tomów 
kontakt 
english version

Redakcja i rada naukowa

Zespół redakcyjny
 • dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ – redaktor naczelny
 • prof. dr hab. Lucyna Domańska
 • dr hab. Marek Olędzki, prof. UŁ
 • dr hab. Jan Schuster, prof. UŁ
 • dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ
 • dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ
 • dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ
Rada naukowa
 • prof. Eduard Droberjar, Katedra archeologie, Univerzita Hradec Králové, Czechy
 • prof. dr hab. Sławomir Kadrow, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • prof. Ole Grøn, Norwegian Maritime Museum, Oslo, Norway
 • dr hab. Małgorzata Grupa, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • dr hab. Stanisław Kołodziejski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • prof. Lee Yung-jo, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, Korea Południowa;
 • dr hab. Sewereyn Rzepecki prof. UŁ
 • dr hab. Piotr Strzyż, Instytut Archeologii PAN