Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

folia archaeologica 
redakcja
etyka wydawnicza 
dla autorów 
dla recenzentów 
indeksowanie 
spis tomów 
kontakt 
english version

Redakcja / Editorial board

Redaktor naczelny / Editor-in-chief

hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Poland)

 

Sekretarz redakcji / Journal secretary

dr Jolanta Dybała (Uniwersytet Łódzki, Poland)

 

Zespół Redakcyjny / Editorial Board

prof. dr hab. Lucyna Domańska

dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ

dr hab. Marek Olędzki, prof. UŁ

dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ

dr hab. Jan Schuster, prof. UŁ

dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ

 

Rada Programowa / Scientific Council

prof. Eduard Droberjar, Katedra Archeologie, Univerzita Hradec Králové, Czech Republic

prof. Ole Grøn, University of Copenhagen, Department of Geosciences and Natural Resource Management, Denmark

hab. Małgorzata Grupa, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland

prof. dr hab. Sławomir Kadrow, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

dr hab. Seweryn Rzepecki prof. UŁ, Poland

prof. Lee Yung-jo, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, South Korea