Rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus+

Szanowni Studenci,

zaczęła się rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.
Możecie rejestrować się w USOS do 18 lutego.

Więcej informacji znajdziecie w linkach w naszej zakładce ERASMUS+ oraz u koordynatorów ds. Programu Erasmus+: wydziałowego, dra Piotra Robaka i kierunkowego, dra Olgierda Ławrynowicza.