Relacja z tegorocznych badań w Babim Dole-Borczu czyli ostatni powiew lata.

30 sierpnia 2013 r. zakończony został kolejny, trzydziesty pierwszy sezon badań na cmentarzysku z kurhanami i kręgami kamiennymi w Babim Dole-Borczu. Tegoroczne, wykopaliska archeologiczne, koncentrowały się na badaniach kurhanu V i jego okolicy.

Łącznie przebadano powierzchnię 12 arów odsłaniając trzy pochówki w kurhanie oraz dwa groby szkieletowe i dwa jamowe w jego bliskim sąsiedztwie.

W 2013 r. prowadzono także badania w północnej części stanowiska. W tej części nie wystąpiły żadne obiekty, wnioskować więc należy, że północna, ostatnia granica nekropoli została osiągnięta. Kolejny sezon badań, mający na celu przebadanie powierzchni cmentarzyska pod biegnącą przez stanowisko drogą, może być zarazem ostatnim sezonem wykopaliskowym na nekropoli. Tym samym cmentarzysko w Babim Dole-Borczu, może być pierwszym stanowiskiem z kurhanami i kręgami kamiennymi w całości przebadanym archeologicznie.

Trwające dwa miesiące badania nie byłyby możliwe bez wsparcia Fundacji Archeologicznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zentrum für Baltische und Skandinavische Archeologie in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig.

Udział w wykopaliskach wzięli studenci archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Gdańskiego.