„Rzeczoznawstwo uzbrojenia” w Piotrkowie Tryb.

W dniu 3 grudnia 2017 r. w ramach „Zajęć praktycznych”, słuchacze IV edycji studiów podyplomowych „Rzeczoznawstwo uzbrojenia” oraz członkowie Bronioznawczego Koła Naukowego Studentów Archeologii UŁ „Szare Banderia” zwiedzili ekspozycję uzbrojenia nowożytnego oraz z XIX i XX w. w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.

Dziękujemy dr Marcie Walak, Dyrektor Muzeum, za udostępnienie zbiorów oraz mgrowi Jackowi Ziętkowi za niezwykle interesującą prelekcję 🙂