Seminaria Katedry Arch. Hist. i Bronioznawstwa

Serdecznie zapraszamy na seminaria doktorskie Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

 

Zamek w Sieradzu ok. poł. XVII w. wg J. Gumowskego; za: zamki.pl

21 II 2018

mgr Magdalena Majorek (IA UMK w Toruniu)
Sześć stóp pod ziemią – badania archeologiczne krypt

7 III 2018

dr Dawid Kobiałka (IAiE PAN w Warszawie)
Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu: archeologia obozów jenieckich i sztuka okopowa z pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku w pow. chojnickim

21 III 2018

mgr Marek Urbański (Muzeum Okręgowe w Sieradzu)
Historia odkryć i badań archeologicznych w Sieradzkiem przed II wojną światową – próba zarysowania zagadnienia

4 IV 2018

dr Jerzy Sikora (IA UŁ), dr hab. Piotr Kittel (INoZ UŁ)
Grodzisko w Rozprzy w świetle badań multidyscyplinarnych z lat 2013–2016

25 IV 2018

mgr Radosław Herman (Arch-Tech)
Czy archeologia jest dla wszystkich? Przemyślenie ze współpracy archeologa z poszukiwaczami

9 V 2018

mgr Mariusz Rychter (IA UŁ)
Drewniane budownictwo mieszkalne w świetle ikonografii staropolskiej

16 V 2018

mgr Marcin Baranowski (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
Co nam mówią garnki, czyli badania ceramiki

 

Seminaria odbywają się w Instytucie Archeologii UŁ, ul. G. Narutowicza 65, sala 112 lub 1.C, godz. 10.