Seminaria naukowe

Seminaria naukowe Katedry Prahistorii oraz Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
 
27 X 2021 (KAHiB)

dr Martin Rundkvist, assoc. res. prof. UŁ (IA UŁ)
Gold and imposing architecture AD 600–1000 at a recently excavated royal manor site in Sweden

10 XI 2021 (KAHiB)

dr hab. Jerzy Sikora (IA UŁ)
Nowe badania średniowiecznego zespołu osadniczego w Ostrowitem w pow. chojnickim

17 XI 2021 (KP)

dr hab. Justyn Skowron (Łódź)
Ryt pogrzebowy – grób i bustum w europejskiej części świata rzymskiego i barbaricum

24 XI 2021 (KAHiB)

mgr Radosław Zdaniewicz (IA UŁ)
Zanikły kościół i siedlisko dworskie w Gliwicach Czechowicach w świetle najnowszych badań

1 XII 2021 (KP)

mgr Adam Telążka (IA UAM w Poznaniu)
Na styku dwóch kultur. Starożytne hutnictwo żelaza w Wielkopolsce

8 XII 2021 (KAHiB)

mgr Piotr Wawrzyniak (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska – mgr Alina Jaszewska)
Dwa cmentarze, dwa oblicza. Badania archeologiczne nekropoli „staromarcińskiej” w Poznaniu i „cmentarka” w Bratianie, pow. nowomiejski

 

 

Seminaria odbywają się w Instytucie Archeologii UŁ (ul. G. Narutowicza 65, sala 1.C) od godz. 10.00