Seminaria doktorskie prof. Anny Marciniak-Kajzer

Serdecznie zapraszamy na seminaria doktorskie Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

 

Plan Wielunia z 1702 r. Rocznik Wieluński 2015

29 XI 2017

dr Olgierd Ławrynowicz
Nieinwazyjne i sondażowe badania terenowe z zakresu archeologii współczesności w gminie Przyrów w woj. śląskim

6 XII 2017

lic. Michał Szymański
Budynki i urządzenia handlowe na rynkach miast wielkopolskich

13 XII 2017

mgr Radosław Herman
Zamki polskie oczami szwedzkiego kartografa. O zamkach na mapach z 1702 r.

10 I 2018

mgr Anna Kubicka
Higiena w średniowieczu. Wstęp do tematu pracy
mgr Katarzyna Barucha
Wytwórczość drzewna w Polsce w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Plan pracy i zarys metod badawczych

17 I 2018

dr Jerzy Sikora
Średniowieczny zespół osadniczy nad Jeziorem Ostrowite (gm. Chojnice) w świetle najnowszych badań

24 I 2018

dr Adrianna Szczerba
Dom uczonych. Kamienica przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi

 
Seminaria odbywają się w środy o godz. 10.00 w s. 112 IAUŁ