Zapraszamy na seminaria Katedry Archeologii Historycznej

Seminaria doktoranckie Katedry Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego odbywają się w środy w siedzibie Instytutu przy ul. Uniwersyteckiej 3, s. 307, godz. 10.00.

7 marca 2013 (czwartek – wyjątkowo!)

Andrzej Buko, Próba rekonstrukcji pałacu księcia Daniela Romanowicza w Chełmie.

13 marca 2013 (środa)

Arkadiusz Przybyłok, Ikonografia miast Górnego Śląska.

20 marca 2013 (środa)

Artur Ginter, Judyta Ginter, Łukasz Antosik, Zamek w Siewierzu.

27 marca 2013 (środa)

Marta Garas, Jaką rolę mogły pełnić przedstawienia herbowe na piecach elit 2 połowy XV wieku?

3 kwietnia 2013 (środa)

Łukasz Reczulski, Międzyrzecze Biebrzy, Narwi i Supraśli we wczesnym średniowieczu.

10 kwietnia 2013 (środa)

Michał Pisz, Piotr Wroniecki, Badania nieinwazyjne Starej Nieszawy.

17 kwietnia 2013 (środa)

Aleksandra Jeleń, Przestrzeń kulturowa Szadku i Warty w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym.