Seminaria Katedry Prahistorii

Serdecznie zapraszamy na seminaria Katedry Prahistorii Uniwersytetu Łódzkiego

 

28 III 2018

Błażej Muzolf (MAiE w Łodzi)
Rozplanowanie przestrzenne cmentarzysk i osad łużyckich pól popielnicowych na wybranych przykładach z Polski Środkowej

11 IV 2018

Jan Schuster (IA UŁ)
Czarnówko – największa nekropolia w Europie Środkowej. Problemy badawcze

18 IV 2018

Eduard Droberjar (OU)
Wojny markomańskie na Morawach i Słowacji. Próba interpretacji archeologicznej

30 V 2018 

Monika Chabińska (IA UŁ)
Próba klasyfikacji ceramiki sepulkralnej kultury pomorskiej z terenu Pomorza Wschodniego

 

Seminaria odbywają się w Instytucie Archeologii UŁ, ul. G. Narutowicza 65, sala 112 lub 1.C, godz. 10.