Seminaria Naukowe w Katedrze Archeologii Historycznej

Od przyszłego tygodnie rusza cykl Seminariów Naukowych w Katedrze Archeologii Historycznej. Serdecznie zapraszamy!

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
(ul. Uniwersytecka 3, sala 307, godz. 10.00)

19. III. 2014
Łukasz Reczulski, Podstawy datowania ceramiki naczyniowej z międzyrzecza Biebrzy, Narwi i Supraśli.

26. III. 2014
Magdalena Nowak (moderator), Radosław Herman, Zbigniew Lechowicz, Paweł Owczarek, Zbigniew Rybacki, Nowe w archeologii Łodzi.

2. IV. 2014
Aleksandra Jeleń, Przestrzeń kulturowa średniowiecznego i wczesnonowożytnego Piotrkowa Trybunalskiego.

9. IV. 2014
Renata Wiloch-Kozłowska, System obronny średniowiecznego Tczewa w oparciu o źródła pisane i archeologiczne.

16. IV. 2014
Beata Banach, Rozrywki mieszkańców warowni-rezydencji w Międzyrzeczu Wielkopolskim w świetle źródeł archeologicznych.

źródło ilustracji: http://www.zamki.pl/