Seminaria naukowe

Seminaria naukowe Katedry Prahistorii oraz Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
 
13 III 2019 (KP)

mgr Kamila Lojtek (IA UŁ)
Zespoły osadnicze kultury przeworskiej w Kaliszu-Piwonicach i Zadowicach na tle kaliskiego mezoregionu osadniczego

20 III 2019 (KAHiB)

mgr Magdalena Majorek (IA UŁ)
Trumny drewniane jako źródło do badań nowożytnej obrzędowości pogrzebowej

27 III 2019 (KP)

mgr Kinga Żyto (IA UŁ)
Kolie paciorków z obszaru kultury wielbarskiej

3 IV 2019 (KAHiB)

mgr Maciej Wójcik (IA UŁ)
Wczesnośredniowieczne grodziska i obiekty grodziskopodobne współczesnej ziemi radomskiej

10 IV 2019 (KP)

prof. Jarosław Onyszczuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki) 
Karów (stan. 1) na Pobużu Zachodnim – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. Wyniki badań z lat 2017–2018

17 IV 2019 (KAHiB)

mgr Zbigniew Rybacki (Arcos)
Z archeologicznych badań włókienniczej Łodzi

24 IV 2019 (KP)

mgr Jacek Ziętek (Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim)
Nowoodkryte cmentarzyska kultury przeworskiej w Chojnem i Stawie (woj. łódzkie) 

8 V 2019 (KAHiB)

mgr Anna Majewska (Wydział Nauk Geograficznych UŁ)
Wyludnione miejscowości w polskiej części dawnych Prus Wschodnich – wprowadzenie do badań nad materialnym wymiarem przerwania ciągłości osadnictwa

15 V 2019 (KP)

dr Magdalena Piotrowska (IA UAM w Poznaniu)
Studnie z Kwiatkowa na tle innych odkryć ze środkowoeuropejskiego barbaricum

mgr Katarzyna Badowska (IA UŁ)
Tekstylia z europejskiego barbaricum. Możliwości interpretacji i rekonstrukcji

22 V 2019 (KAHiB)

dr hab. Anna I. Zalewska (IAiE PAN w Warszawie)
Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury. Podsumowanie wyników badań 2014–2018

29 V 2019 (KP)

mgr Karol Dzięgielewski (IA UJ)
Przydatność skarbów przedmiotów metalowych do konstruowania schematów periodyzacyjnych na przykładzie pomorskich inwentarzy z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

5 VI 2019 (KP)

mgr Łukasz Antosik, mgr Joanna Słomska (IAiE PAN w Łodzi)
Próba interpretacji tekstyliów archeologicznych odkrytych w grobach z wczesnej epoki żelaza z terenu Polski

 

Seminaria odbywają się w Instytucie Archeologii UŁ, ul. G. Narutowicza 65, sala 1.C, godz. 10.