Seminaria naukowe

Seminaria naukowe Katedry Prahistorii oraz Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
 
6 XI 2019 (KP)

mgr Wojciech Rutkowski (IA UŁ)
Od łupki do fibuli. Rekonstrukcja technik kowalskich stosowanych w kulturze przeworskiej

13 XI 2019 (KAHiB)

dr Aldona Andrzejewska, dr hab. Janusz Pietrzak, prof UŁ, mgr Aleksander Andrzejewski (IA UŁ)
Z archeologicznych badań nad reliktami klasztorów po XIX-wiecznych kasatach

20 XI 2019 (KP)

dr Justyna Dworniak (IA UŁ)
Novae – rzymska twierdza legionowa i późnoantyczne miasto: historia, badania, zabytki

27 XI 2019 (KAHiB)

dr hab. Aleksander Bołdyrew, prof UŁ, dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof UŁ (IH UŁ), dr hab. Piotr Strzyż, prof UŁ (IA UŁ)
Wojskowość ostatnich Jagiellonów w świetle dokumentacji skarbowo-wojskowej

4 XII 2019 (KP)

dr Magdalena Piotrowska (IA UAM w Poznaniu)
Funkcje studni w przestrzeni osad środkowoeuropejskiego Barbaricum – przykład kultury przeworskiej 

11 XII 2019 (KP)

dr hab. Jan Schuster, prof UŁ (IA UŁ)
Srebrne puchary w środkowym i północnym Barbaricum. Okres napływu i użytkowania

18 XII 2019 (KP)

dr Milena Teska (IA UAM w Poznaniu)
Elementy północno-zachodnioeuropejskie w strefie powiślańskiej w okresie przedrzymskim na tle przemian kulturowych epoki

8 I 2020 (KAHiB)

mgr Sławomir Konik (Novetus GmbH)
Guziki, kule, groby. Archeologiczne badania pola bitwy pod Wagram

15 I 2020 (KAHiB)

mgr Jacek Ziętek (Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim)
Archeologia w Piotrkowie Trybunalskim. Od najstarszych do najnowszych badań

22 I 2020 (KAHiB)

mgr Bertalan Zágorhidi Czigány (Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie)
Uzbrojenie Węgrów w X wieku – zmiana i ciągłość

 

 

Seminaria odbywają się w Instytucie Archeologii UŁ, ul. G. Narutowicza 65, sala 1.C, godz. 10.